สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Kamphaeng Phet Rajabhat University
 
ปีการศึกษา
คณะ ระดับ อันดับ 1 อันดับ 2 ป.ตรี ปกติ ป.ตรี กศ.บป. ป.โท - ป.เอก ป.วิชาชีพครู รวม
{{i.faculty_name}} {{i.Level}} {{i.NumberA | number}} {{i.NumberB | number}} {{i.NumberNormal | number}} {{i.NumberExtra | number}} {{i.NumberMaster | number}} {{i.NumberEdu | number}} {{i.NumberExtra + i.NumberA + i.NumberB + i.NumberNormal+ i.NumberEdu + i.NumberMaster}}
 
 
@ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร