สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Kamphaeng Phet Rajabhat University
 
ปีการศึกษา
คณะ ระดับ อันดับ 1 อันดับ 2 ภาคปกติ ภาคกศ.บป. ภาค ป.โท ป.เอก ภาค วิชาชีพครู รวม
{{i.faculty_name}} {{i.Level}} {{i.NumberA | number}} {{i.NumberB | number}} {{i.NumberNormal | number}} {{i.NumberExtra | number}} {{i.NumberMaster | number}} {{i.NumberEdu | number}} {{i.NumberExtra + i.NumberA + i.NumberB + i.NumberNormal+ i.NumberEdu + i.NumberMaster}}